Rexistro de Colexiados/as.

Si desexa consultar a situación dun profesional encha os seguintes campos para amosarlle os nosos Colexiados:

* Campos obrigatorios. Introduza o Código de seguridade:
* Apelidos:
* Nº Colexiado/a:

 

- Os datos persoais aquí mostrados forman parte dun ficheiro automatizado propiedade do COETFG GALICIA cuxa única finalidade é xestionar o servizo. Coa consulta destes datos vostede acepta utilizalos con fins profesionais e non comerciais segundo a Lei Orgánica de Protección de Datos
INFORMACIÓN: Para consultar a dirección do Colexiado que desexe, contacte co Colexio a través dos nosos servizos (xanela única, teléfono, correo electrónico...).
COMPROBAR DOCUMENTO
Se desexa comprobar se un documento con información dun Colexiado foi emitido por este sistema, teclee a continuación o número de documento.


Número documento